• Mgr. Ing. Lukáš Szlaur         foto LS z 2015
 • Psycholog se zaměřením na problematiku rodiny, partnerských vztahů, výchovy dětí, zvládání stresu, životní rovnováhu a oblast psychologie práce.
 • „Má cesta k psychologii? Původně jsem vystudoval ekonomii na VŠE v Praze. Po návratu do rodného města jsem kromě rodiny založil a dále s kolegy vedl vzdělávací organizaci, která se začala věnovat podpoře osobního rozvoje a vzdělávání mladých lidí a dospěláků (nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, zaměstnanci firem, úřadů, škol a NNO). Dostával jsem se stále blíže konkrétnímu člověku a jeho osobnímu příběhu a cítil, že tam bude moje místo.“
 • „Absolvoval jsem řadu odborných vzdělávacích seminářů, dlouhodobější odborné výcviky v Systemické supervizi a koučování, v NLP (Neurolingvistickém programování) a další pětileté vysokoškolské studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Úspěšně jsem také dokončil 5,5letý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii pod garancí Institutu rodinné terapie, Praha.“
 • „Psycholog se ze mě stal sice později, ale o to více uvědoměle a s jasným pocitem, že tato cesta je nyní také mým pravým posláním. Jsem srdcař. Dnes pracuji hlavně jako poradenský psycholog a rodinný terapeut. Mám zkušenosti s prací školního psychologa a také  s manažerskou pozici a lektorováním pro vzdělávací organizaci Institut EuroSchola v tématech psychologie práce. Vedu odborné supervize v sociálních službách a provozuji privátní psychologickou poradnu, na jejímž webu nyní surfujete.“
 • Kontakt: lukas.szlaur(zavináč)nasrodinnypsycholog.cz

 


 • MUDr. Lenka Bilková           foto LB
 • Terapeutka se zaměřením na psychosomatiku a rodinu.
 • „V roce 1995 jsem ukončila LF MU Brno a po úspěšném složení atestace Ist v oboru všeobecného lékařství jsem v roce 1998 získala osvědčení k výkonu lékařské praxe a stala se praktickým lékařem pro dospělé. V letech 2004-2008 jsem absolvovala komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch pod vedením PhDr. Ludmily Trapkové a MUDr. Ladislava Chvály. Dále v letech 2010-2015 jsem absolvovala psychoterapeutický daseinsanalytický výcvik na Pražské Vysoké škole psychosociálních studií, sebezkušenostní část+teorie.“
 • „Ve své praxi praktické lékařky pro dospělé jsem si všimla, že často nemoc nepřichází do našeho života náhodou. I když proběhne adekvátní lékařské  vyšetření, ne vždy dojde k dostatečnému vysvětlení obtíží pacienta. Začala jsem se stále více zabývat psychosociálními aspekty stonání  a vzdělávat  se v této oblasti. Rodinná terapie se mi  pak stala východiskem k řešení psychosomatických potíží.“
 • Kontakt: lenkabil(zavináč)seznam.cz

 

 


 • Mgr. Jana Feyrerová          foto JFe
 • Psychoterapeutka a mediátorka.
 • „V roce 2013 jsem ukončila studium Sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně nastoupila jako sociální pracovnice do organizace, která nabízí odborné sociální poradenství. Klienti přicházeli pro radu, ale mě byla bližší vzájemná spolupráce při hledání nových možností řešení jejich nepříznivé situace.“
 • „Aby byla naše spolupráce profesionální a pro klienty užitečná, nastoupila jsem v roce 2014 do Komplexního výcviku v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Dalet, Olomouc).“
 • „Nejčastěji se potkávám s lidmi, kteří řeší vztahové potíže, chtějí se dohodnout na budoucím fungování, hledají životní smysl či se potřebují vyrovnat s náročnou životní událostí. V práci s klienty (jednotlivci, páry či rodinami) využívám vědomostí a zkušeností získané také ve výcviku v mediaci (mimosoudní způsob řešení sporů), krizové intervence či z praxe v poradně Bílého kruhu bezpečí, kde působím jako psychosociální poradce.“
 • Kontakt: jana.feyrerova(zavináč)gmail.com
 • Aktuálně na MD.