Jak může vypadat spolupráce s naší privátní psychologickou poradnou?

1) Kontaktujete nás nejlépe skrze email (alternativně sms či telefonicky). Stručně můžete nastínit i Vaše téma nebo s tím počkat až na úvodní setkání.

2) Najdeme pro Vás konkrétní termín setkání (ozveme se zpět, tj. zašleme Vám email s možnými termíny).

3) Setkáme se na úvodním sezení, kdy proběhne vyjasnění si Vašich očekávání a našich možností. Také si ujasníme společnou zakázku, tj. na čem budeme dále pracovat. A dohodneme platební podmínky.

4) V případě, že se dohodneme, budeme se dále po určitou dobu setkávat s cílem užitečně přispět k řešení situace, která Vás tíží. Po 5 setkáních vyhodnocujeme přínosy naší spolupráce. Následně se rozhodujete, zda je pro Vás užitečné dále pokračovat v sezeních.

Jaké principy práce u nás můžete zažít?

Ve své psychologické práci se snažíme zohlednit různé poznatky a využít je ve Váš prospěch. U každého klienta to může vypadat trochu jinak. Přesto existují určité principy, které jsou zpřítomněny vždy. Snažíme se pochopit složitost Vaší situace, aktuální vztahy k druhým lidem a Vaše potřeby. Hledáme Vaši „zakázku“, tj. Váš užitek ze spolupráce s námi. Poskytujeme nezaujatý pohled z jiného úhlu a inspirujeme Vás k novým způsobům jednání či změnám ve Vašem životě. To vše za maximální diskrétnosti ke všemu, co je vyřčeno. A s respektem k Vašemu světu, Vašim názorům a Vašemu způsobu života.  Dobrovolnost je zcela zřejmá stejně jako to, že ctíme všechny etické principy, které jsou součástí etického kodexu Českomoravské psychologické společnosti.

Kromě individuální terapie 1 terapeutem nabízíme i terapii terapeutickým párem. Proč je někdy přínosnější, když pracuje s klienty terapeutická dvojice muže a ženy? Základem rodinných vztahů  je dialog dvou pohlaví a tak při každém setkání se nabízí klientům pohled na věc z ženského i mužského pohledu zároveň. Díky tomu, jak odlišně situace vnímáme jako muž či žena, jak  jsme jinak jazykově vybaveni, tak se i jinak  vyjadřujeme.

logo od BetyNabízíme Vám možnost se ve svých terapeutech opakovaně setkat s mužsko-ženským světem a zažít z tohoto pohledu lépe vyváženou terapeutickou situaci. Nabízíme způsob práce, kdy budete pochopeni, ať jste mužem nebo ženou.